Vad är Tillväxtverket?

Vad är Tillväxtverket?

25 november, 2021 Av av fckfrb

Tillväxt har en mycket viktig uppgift, men vilka är de egentligen? Tillväxtverket är en statlig myndighet som vi finner inom Näringsdepartementet och de har ett flertal viktiga uppgifter där deras främsta uppdrag är att se till att främja och erhålla en hållbar näringsutveckling. Detta är en myndighet som gör sitt yttersta för att företagare ska komma att nå en god utvecklig där de genomför insatser som kommer att påverka företaget på lång sikt. Tillväxtverket har ett flertal uppgifter på sitt bord, och de är en mycket viktig myndighet för en fortsatt god utveckling inom vår näring.

För en hållbar tillväxt i vårt samhälle

Detta är en statlig myndighet som har en regional närvaro i hela nio olika orter Sverige över. De har en brinnande vision att skapa ett Sverige uppbyggd av allt fler företag som såväl vill och vågar satsa på sitt affärsidé. Tillväxtverket tillhandahåller med främst tre verktyg för att göra denna vision till verklighet. De tre nycklarna är nätverk, kunskap och slutligen finansiering. Med en samlad kraft erhålls företag goda verktyg som gör att de fortsatt kan utvecklas och en fortsatt tillväxt blir möjlig. Tillväxtverket gör insatser som är hållbara på längre sikt där de, med kunskap om företagets behov, bygger upp ett nätverk av ett gott samarbete där de finansierar insatser som i sin tur kommer att stärka näringslivet och se till att företaget når en god utveckling på sikt.

Tillväxtverkets uppgifter

Detta är som ovan nämnt en statlig myndighet var uppdrag är att säkerställa en hållbar näringsutveckling i vårat samhälle för företagare som blivande företagare. Hur är detta då möjligt tro? Tillväxtverket arbetar aktivt med att stärka våra företag och dess konkurrenskraft för att göra det möjligt för fler företag att våga ta klivet, att våga och att ta plats. Detta görs genom genom att de dagligen arbetar för att stäkra såväl regioner som företag i Sverige. Tillväxtverket och deras främsta enskilda uppdrag är att se till att göra insatser och säkerställa att EU-medel nyttjas i olika projekt som säkerställer regional tillväxt samt en ökad sysselsättning bland vår befolkning.

Undersökningar för en godare överblick

Bortom ovan nämnda uppgifter som Tillväxtverket har genomför de också årligen undersökningar inriktade mot företagande. Entreprenörskapsbarometern samt Företagets villkor och verklighet är de två största undersökningar som genomförs. Här tillåts företag svara på deras upplevelse kring hur det varit att starta ett företag samt hur det känns att driva ett. I undersökningen Företagets villkor och verklighet får mindre företag samt medelstora svara på frågor gällande de svårigheter som de upplever inom företaget och vardag samt hur de ser på sin framtid. Tillväxtverket har även ett ansvar gällande turiststatisk, det ekonomiska läget samt konkurrenskraft där de kontinuerligt genomför undersökningar. Samtliga undersökningar gör det möjligt för Tillväxtverket att få en överblick över läget för företagare och näringslivet och gör det möjligt att kunna göra insatser där det finns ett behov.