Vad är en marknadsekonomi?

Vad är en marknadsekonomi?

18 januari, 2022 Av av fckfrb

En marknadsekonomi är ett system där företag, det vill säga privata aktörer, äger produktionsfaktorerna. Produktionsfaktorer är sådant som behövs för att producera varor, det vill säga råvaror, fabriker, arbetskraft, kunskap och annat. I en marknadsekonomi bestäms priset på varor och tjänster helt och hållet av utbud (hur mycket som finns) i förhållande till efterfrågan (vad konsumenterna vill ha), istället för att regleras på något sätt av till exempel staten. Företagen (de privata aktörerna) strävar hela tiden efter största möjliga vinst. Därför försöker de hela tiden att öka och maximera sin produktion och sin försäljning. Detta kan ske på olika sätt, som kan anses mer eller mindre etiskt korrekta. Exempelvis kan företag göra reklam, investera i sin egen verksamhet, anställa fler medarbetare eller tvinga medarbetarna att arbeta hårdare och under längre arbetsdagar. Företag som är ineffektiva ger mindre vinst, och kommer att konkurreras ut av större företag istället.

Planekonomi

Motsatsen till marknadsekonomi kallas för planekonomi. I en planekonomi reglerar staten till fullo priser på varor och tjänster, och hur dessa fördelas. Namnet kommer av att staten lägger fram en plan för de kommande åren, oftast de kommande fem åren, som beskriver bland annat vad och hur mycket som ska produceras och hur varorna ska distribueras. Detta system ska se till att alla medborgare får de varor och tjänster de behöver till ett pris som är överkomligt, och på så sätt jämna ut ekonomiska orättvisor.

Olika politiska system

Historiskt sett förknippas marknadsekonomi respektive planekonomi med olika ekonomiska system. Planekonomi förekom och förknippas än idag med Sovjetunionen och deras politiska system. Staten gjorde där upp så kallade femårsplaner. Marknadsekonomi är och har varit vanligare än planekonomi, och förknippas främst med nyliberala stater såsom USA. Det finns många olika åsikter om hur marknaden borde se ut och hur mycket staten bör styra och lägga sig i. De personer som står mer åt vänster politiskt sett vill att staten ska ha en större roll och att den offentliga sektorn (den sektor som ägs av stat, region eller kommun) ska vara större. De personer som står mer åt höger politiskt sett vill istället att staten inte ska lägga sig i och bestämma, utan tror istället att företag och andra privata aktörer sköter marknaden bäst själva utan inblandning.

Ekonomin i världen idag

De allra flesta länderna har en blandning av dessa två system, en så kallad blandekonomi. Detta är ett system där staten äger en del, men mer eller mindre av marknaden regleras av privata aktörer. I Sverige har vi exempelvis Systembolaget som ägs av staten, men den största delen av marknaden styrs av privata aktörer. Staten finansierar även en del andra verksamheter såsom sjukvård, skola och bibliotek. Så ser det även ut i många andra länder.