Vad är en fackförening?

3 februari, 2021 Av av fckfrb

Är du med i någon fackförening? Den frågan ställs ganska ofta, men ibland formuleras den på ett sätt som du kanske känner igen bättre, nämligen; är du med i facket? Facket och fackföreningen är nämligen samma sak, men uttryckt på två olika sätt. Oavsett vilket ord som används är dock meningen den samma. Men vad är då en fackförening för något, och vad har man för nytta av att vara med där? Det ska vi gå igenom närmare nu.

Vad är en fackförening?

Vad är facket för något?

Vad är en fackförening och vad har denna förening för syfte? Man kan beskriva det som en förening i vilken medlemmarna är arbetstagare inom samma bransch. Det här är en organisation där syftet är att ta vara på arbetstagarnas rättigheter gentemot arbetsgivarna. Det är denna förening som ligger i förhandling gällande såväl kollektivavtal som löner och det är även hit medlemmarna kan vända sig om de behöver juridisk hjälp till följd av en eller flera händelser förknippade med arbetet och arbetsgivaren. Om du till exempel blir uppsagd på vad du anser vara felaktiga eller tvivelaktiga grunder, kan du vända dig till den fackförening du är medlem i, och få hjälp med den rättsliga processen. Det kan vara en enorm fördel.

Många fördelar med att vara medlem

Det finns ofta väldigt många fördelar förknippade med att vara medlem i facket. Som vi redan har nämnt får du hjälp i rättstvister gentemot arbetsgivaren. Ett sådant behov uppstår ju dock lyckligtvis sällan och det finns många som aldrig hamnar i en sådan situation under ett helt yrkesliv. Se det inte som ett skäl till att avstå från detta medlemskap. Det finns nämligen mycket mer att hämta av medlemskapet. Många fackföreningar erbjuder exempelvis kraftigt rabatterade priser på utbildningar för den som vill ta ett steg vidare i karriären. Det finns också möjlighet att få utbildningar betalda av vissa föreningar. Utöver detta finns det ofta gott om andra medlemsrabatter att hämta. Vissa större fackföreningar erbjuder till exempel väldigt förmånliga priser på hotellvistelser och upplevelser, något som brukar uppskattas mycket. Utöver detta är det förstås viktigt att komma ihåg att det är just facket som förhandlar kollektivavtal, något som gynnar alla på arbetsplatserna.

Fackföreningen förhandlar om regler och avtal

Fackföreningen ligger ofta i förhandlingar med arbetsgivarna. Det handlar inte bara om löneökningar utan även om andra delar av avtalen. Det kan till exempel handla om uppsägningstider och semesterlagar. Sådant har stor betydelse för den anställde, men denne behöver inte lägga så stor vikt vid detta, eftersom facket ser till att reglerna är tydliga och klara. Ett kollektivavtal omfattar visserligen även personal på en arbetsplats som inte är medlemmar i en fackförening, men det betyder inte att det kvittar om du är med i facket eller inte. Får du problem där du behöver hjälp med rådgivning och rättshjälp har du inte mycket att hämta om du inte har ett medlemskap. Det gäller därför att du tecknar medlemskapet så snart du blir anställd. Du bör absolut inte vänta tills olyckan är ett faktum.