Trygghetsförsäkring

Så kallade trygghetsförsäkringar har varit på ropet under de senaste åren. Detta eftersom det ekonomiska klimatet och näringslivet blivit allt mer föränderligt och rörligt. Detta gör att många känner oro över sin privatekonomi, då man inte alltid kan vara helt säker på hur ekonomin kommer att se ut om några år. Då försöker man gärna att trygga sin ekonomi på de vis som går.

Ett sådant sätt är att skaffa en trygghetsförsäkring, som i regel är en betalförsäkring, som istället för att ge dig pengar när något tråkigt händer, går in och betalar för något åt dig, när du t.ex. blir arbetslös. Det som skiljer en trygghetsförsäkring från en inkomstförsäkring är alltså att trygghetsförsäkringen har sin utgångspunkt i dina utgifter, och inte i din inkomst, som inkomstförsäkringen.

Om du blir arbetslös kan därför en inkomstförsäkring ge dig lite mer i inkomst när du är arbetslös, medan en trygghetsförsäkring går in och betalar för saker åt dig, under denna period.

Den vanligaste trygghetsförsäkringen är så kallade låneskydd, som man tecknar för lån man har, så att man slipper betala för dessa när man är arbetslös. Dessa tecknas i regel hos lånegivaren, så att de är direkt kopplade till specifika lån. Det går även att försäkra annat än lån med hjälp av en trygghetsförsäkring, men låneförsäkringarna är i särklass mest vanliga idag. I andra länder är det dock även vanligt att man försäkrar vissa räkningar som man kanske oroar sig över, men detta är inget som fått stort genomslag i Sverige, än åtminstone.

Vad fyller då en trygghetsförsäkring för funktion?

Tanken med en trygghetsförsäkring är förstås att den som tar detta ska kunna bibehålla sin nuvarande levnadsstandard under en längre tid, och inte behöva ta ett stort ekonomiskt slag direkt när man blir arbetslös. Då kan man hinna hitta ett nytt jobb innan ekonomin blir riktigt dålig, eller åtminstone anpassa sig till den nya ekonomiska situationen på olika sätt. Att ha en trygghetsförsäkring gör därför att du känner dig säkrare och tryggare i din vardag, därav namnet!

Recension:

Trygghetsförsäkring
Betygsatt av: Fackförbund.org
Betyg: 4.3/5

Tänk på

Till skillnad från när det gäller en del andra försäkringar har man inte alltid lika många valmöjligheter när man ska skaffa en trygghetsförsäkring, eftersom man ofta är hänvisad endast till en specifik försäkringsgivare. Detta gör att man i vissa fall kan göra klokt i att tänka på en eventuell trygghetsförsäkring redan när man ska ta ett lån, så att det säkert finns en både prisvärd och välfungerande trygghetsförsäkring att koppla till lånet. Speciellt viktigt är detta naturligtvis om man ska ta riktigt stora lån.