TCO

TCO är en sammanslutning av 16 olika fackförbund, som grundades redan år 1944 då två tidigare sammanslutningar av samma slag slogs samman. Idag är TCO en mycket betydelsefull organisation, som förvisso inte förhandlar på samma sätt som t.ex. LO, men som har en viktig uppgift när det gäller att bilda opinion och företräda de fackförbund som ingår i organisationen gentemot politiker och andra organisationer, som kanske har motstridiga åtsikter och agendor.

Traditionellt sett är det en organisation för tjänstemän av olika slag, men under senare år har man börjat tala för akademikers räkning allt mer, då väldigt många som är medlemmar i de fackförbund som ingår i TCO idag har högskoleutbildning. Totalt har de ungefär 1,2 miljoner medlemmar och några av de fackförbund som ingår är bland annat:

  • Finansförbundet
  • Försvarsförbundet
  • Journalistförbundet
  • Farmaciförbundet
  • Lärarförbundet
  • Polisförbundet
  • Vision
  • Vårdförbundet
  • Unionen

Så flera av de största fackförbunden i Sverige är med andra ord medlemmar i TCO.
Som organisation är man partipolitiskt obundna, men demokratiska värderingar styr verksamheten på alla sätt och vis. Man fokuserar i verksamheten på arbetslivsfrågor, men har även ett visst samhälls- och familje-engagemang.

Hög andelen kvinnliga medlemmar hos TCO

Över 60 % av medlemmarna är kvinnor, och hälften av medlemmarna arbetar i den privata sektorn, och hälften i den offentliga sektorn. Så man har en bred skara medlemmar på alla sätt och vis. Den högre andelen kvinnliga medlemmar kan åtminstone delvis förklaras med att den fackliga anslutningsgraden i allmänhet är högre bland kvinnor.

Recension:

TCO
Betygsatt av: Fackförbund.org
Betyg: 4.3/5

TCO har en styrelse, och en kongress, som sammanträder 4 gånger per år. Dessutom finns det regionala TCO-råd runt om i landet som verkar för lokala och regionala frågor.
Alla medlemmar i TCO, oavsett vilket fackförbund de är medlemmar i, har rätt till samma medlemsförmåner, som särskilda elavtal, rätt att utnyttja organisationens semesteranläggningar och så vidare.