SACO

SACO är en förkortning av Sveriges akademikers centralorganisation, och är en facklig samordningsorganisation som består av 22 olika fackförbund, och som därmed förenar över 630 000 akademiker på arbetsmarknaden samt studerande.

För att man ska kunna vara medlem i SACO måste man i regel ha en akademisk examen inom ett specifikt område, eller vara på väg att skaffa detta, och detta gör att de anser att deras medlemmar skiljer sig från andra samordningsorganisationers medlemmar. Just därför är kunskap och kompetens, samt utveckling, viktiga frågor för Sveriges akademikers centralorganisation, vilket tydligt märks i deras verksamhet. Man anser nämligen att inte bara individen, utan även hela samhället, tjänar på att allt fler utbildar sig akademiskt, och detta är därför något man vill främja, samt även att utbildnings- och forskningsinstitutionerna ska hålla hög kvalitet.
Utöver utbildnings- och kompetensfrågor jobbar man dock givetvis även med traditionella fackliga frågor, som löner, arbetsmiljöfrågor, rättigheter samt villkor, precis som andra fackliga samordningsorganisationer.

Tanken bakom SACO

Tanken bakom Sveriges akademikers centralorganisation är dock att man som medlem ska kunna tillhöra samma organisation under hela yrkeslivet, oavsett om man kanske byter arbetsgivare och bransch, eller mellan privat och offentlig sektor. Detta gör även att SACO valt att vara partipolitiskt obundet, men givetvis är grundtanken inom organisationen demokrati, vilket gör att varje medlem har rätt att göra sin röst hörd, t.ex. genom att rösta på förtroendevalda.

Det högsta beslutande organet inom Sveriges akademikers centralorganisation är kongressen, som har 101 ledamöter, som väljs av de olika medlemsförbunden. Exakt hur många ledamöter varje förbund har, beror på förbundets medlemsantal. SACO kongressen samlas vart fjärde år, precis som kongresserna för t.ex. LO och TCO.

SACO har även ett stort studentråd, som är den största fackliga studentorganisationen i Sverige idag, med nästan 100 000 medlemmar. Studentrådet har en viktig roll inom organisationen, just med anledning av att man lägger så stor vikt vid utbildningsfrågor inom organisationen.

Några av de förbund som är medlemmar i SACO är bland annat:

  • Civilekonomerna
  • Jusek
  • Kyrkans Akademikerförbund
  • Lärarnas Riksförbund
  • Naturvetarna
  • Officersförbundet
Recension:

SACO
Betygsatt av: Fackförbund.org
Betyg: 4.3/5

Hela listan på alla SACO förbund hittar du dock på SACOs hemsida, där du även kan hitta mer information om organisationen i sig, dess historia och mycket annat.