Så skapar man en bra arbetsplats!

Så skapar man en bra arbetsplats!

14 september, 2023 Av av fckfrb

Att få till en bra arbetsplats där alla medarbetare trivs, känner sig trygga och respekterade är nödvändigtvis inte så svårt som man kan tro. Det absolut viktigaste är att se till att alla på arbetsplatsen känner sig hörda och sedda samtidigt som man kontinuerligt jobbar på sammanhållningen. Här kommer ändå några tips på vad som kan vara bra att tänka på om man vill att alla medarbetare ska trivas.

Var vänliga mot varandra

En grundläggande oskriven regel är att alla på arbetsplatsen ska försöka vara trevliga mot varandra och att man hittar en sammanhållning där alla medarbetare känner sig trygga med varandra. Det kan vara att det finns en kultur där man alltid hälsar på varandra på morgonen, till att ordna sociala aktiviteter för att se till att medarbetarna lär känna varandra bättre, vilket i sin tur brukar göra att de även arbetar bättre tillsammans.

Ge feedback

Något som ibland glöms bort bland chefer och överordnade är hur viktigt det är med feedback. Både beröm och konstruktiv kritik, eftersom detta gör att en medarbetare känner sig sedd och hörd. Alla människor tycker om att känna sig uppskattade och bekräftade, utan det så är det väldigt lätt att både självkänsla och kreativitet försämras vilket resulterar i att man exempelvis gör sämre ifrån sig på arbetet.

Var observant och inkluderande

Detta ska kanske egentligen inte behöva sägas, men det är otroligt viktigt att vara observant inför kränkande behandling och att alltid sikta mot att ha en arbetsplats där det är en någorlunda jämn könsfördelning och en etnisk mångfald. Var alltid uppmärksam på om någon på kontoret sällan äter med de andra eller sällan är med i samtalen med de andra kollegorna, eftersom detta kan tyda på mobbning. Ta ett samtal med personen och se om det finns någonting som du kan göra. Just mobbning är ett stort problem på arbetsplatser, eftersom det kan vara svårare att se, samtidigt som kunskapen om vuxenmobbning inte är så stor. Det ska även alltid vara en nolltolerans mot exempelvis rasism och sexism eftersom detta, precis som mobbning, kan skapa stora men hos en medarbetare som sedan sitter kvar länge.

Ge tillräcklig information

Ibland glömmer man att ge den information som behövs till sina medarbetare, och det är ingen fara. Men det är väldigt viktigt att se till att alla medarbetare har all den information som behövs för att minska stress. Att inte veta vad som behöver göras, eller inte få information om vad som händer runt omkring, exempelvis vid en förändring, kan skapa psykisk ohälsa. Därför är det bra att se till att ha ordentliga rutiner på arbetsplatsen vilka finns till för att säkra att varenda en på kontoret, har all den information som behövs och lite till.

Implementerar man dessa tips på arbetsplatsen, samtidigt som man ständigt jobbar för förbättring och trivsel så kan man vara ganska säker på att man kan få till en arbetsplats som medarbetare trivs på.