LAS

LAS, som är en förkortning av Lagen om anställningsskydd, är en viktig lag att känna till som arbetstagare i Sverige. Denna lag skyddar nämligen svenska arbetstagare när det gäller avsked och uppsägning, och fyller därför en viktig funktion på arbetsmarknaden.

LAS har gällt i Sverige sedan 1982, då den ersätte en tidigare, liknande lag, som antogs år 1974.

Vad regleras då i LAS?

En mängd olika saker regleras, förhållandevis detaljerat, i LAS, bland annat:

  • Vilka uppsägningstider som ska gälla
  • Vad som gäller vid tidsbegränsade anställningar
  • Vilka typer av uppsägningar som är lagliga
  • Hur man ska ge besked gällande uppsägning och avsked

Gäller LAS alltid?

Ja, denna lag är tvingande, men i vissa fall kan LAS inskränkas på olika vis, t.ex. genom kollektivavtal och andra överenskommelser mellan arbetsgivareorganisationer och arbetstagareorganisationer.

Viktiga saker att känna till gällande vad som står i LAS

Givetvis kan inte hela LAS sammanfattas här, och den som är intresserad av något särskilt gällande LAS rekommenderas därför att leta upp hela lagen via nätet, för att titta närmare på de specifika detaljer som kan vara intressanta, men några saker som kan vara intressanta i innehållet är bla:

  • Att man inte får säga upp en anställd utan saklig grund, som t.ex. arbetskrist eller av personliga skäl, som att man misskött arbetet på något vis.
  • Om man vill säga upp en anställd av personliga skäl, finns även rekommendationer i LAS om att detta endast ska göras efter att en omplaceringsutredning, samt eventuellt även omplaceringsförsök, gjorts. Om den anställde lider av en sjukdom som gör det svårt att utföra arbetsuppgifterna, ska rehabilitering försökas innan uppsägning.
Recension:

LAS
Betygsatt av: Fackförbund.org
Betyg: 4.4/5

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste en viss turordning följas. Denna turordning innebär enkelt uttryckt att de som jobbat på företaget längst har företräde över mer nyanställda. Dock kan undantag göras. Även äldre personer har företrädesrätt, och blir man uppsagd på grund av arbetsbrist och nya jobb finns på företaget inom kort, har man som tidigare anställd på företag sk. företrädesrätt till dem.