Kollektivavtal

De flesta som jobbar har någon gång hört talas om ett kollektivavtal, då det är något som ofta dyker upp i informationen man får på jobbet, men alla vet ändå inte vad ett kollektivavtal är, samt vad det egentligen fyller för funktion. Om du också någon gång funderat över detta, kommer här lite information om just kollektivavtal och syftet med dem.

Vad är sk. kollektivavtal?

Kollektivavtal är skriftliga avtal som ingås mellan arbetstagarorganisationer, som representerar arbetstagare, och arbetsgivarorganisationer, som representerar arbetsgivarna. I dessa avtal regleras en rad olika saker gällande anställningsförhållanden, löner och liknande.

Vad är nyttan med ett kollektivavtal ur arbetstagarens synpunkt?

Den största fördelen med att ha ett kollektivavtal är att det då finns lägsta nivåer för saker som löner, förmåner, villkoren för anställningen och så vidare. På så sätt förhindrar kollektivavtalen att arbetstagarna drabbas av försämrade anställningsvillkor, lönedumpning och liknande.

kollektivavtal

Finns det några fördelar med kollektivavtal för arbetsgivare?

Ja, det gör det. När ett kollektivavtal slutits råder nämligen fredsplikt, vilket innebär att man slipper strejker under kollektivavtalets löpperiod. Att ett kollektivavtal finns kan även leda till rabatter för vissa försäkringar och andra förmåner, lite beroende på omständigheterna.
Med andra ord är ett kollektivavtal bra för båda parterna. Därför väljer många arbetsgivare att skriva kollektivavtal, trots att detta är frivilligt för dem.

Vilka saker brukar då regleras i ett kollektivavtal?

Några av de vanligaste saker som brukar omfattas av kollektivavtal är bland annat:

  • Olika anställningsformer
  • Regler kring övertid
  • Regler kring löner
  • Regler kring arbetstider
  • Regler kring uppsägningar och avsked
  • Information om försäkringar

När ett kollektivavtal ingås omfattas alla anställda av detta, oavsett vilken fackförening de är medlemmar i, samt oavsett om de är medlemmar i ett fackförbund eller inte.

Recension:

Kollektivavtal
Betygsatt av: Fackförbund.org
Betyg: 4.3/5

Som arbetstagare kan man dock inte ingå kollektivavtal på egen hand, utan det gäller, som namnet antyder, endast för kollektivet.