Hur fungerar inkomstförsäkring via facket?

Hur fungerar inkomstförsäkring via facket?

17 januari, 2022 Av av fckfrb

Inkomstförsäkring är en typ av försäkring som ger dig skydd för din inkomst om du skulle bli arbetslös. Med en inkomstförsäkring får du ersättning vid inkomstbortfall – så att du får det lättare att klara dig ekonomiskt när du exempelvis är arbetslös eller sjukskriven. I den här artikeln har vi samlat all nödvändigt information angående inkomstförsäkringar och varför du bör skaffa en.

Vad är en inkomstförsäkring?

Om du är arbetslös kan du ha rätt till ersättning från din senaste inkomst, uppemot 80%. Men om din inkomst är 33 000 kronor eller mer, så kommer a-kassan inte täcka upp hela ersättningen. Utan det är i dessa tillfällen du behöver en så kallad inkomstförsäkring. Således är det ett komplement till vanliga ersättningar från till exempel:

  • A-kassan
  • Försäkringskassan
  • Försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal
  • En gruppförsäkring via ditt fackförbund

Hur fungerar det?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen behöver du räkna med ett antal kriterier. Detta kan handla om att du till exempel måste ha haft anställning under en viss tid innan du blev arbetslös, när ersättningen betalas ut och begränsningar gällande hur hög ersättningen är och hur länge du har rätt till ersättningen.

Men det är viktigt att poängtera att kriterierna kan variera mellan företag. Så det är alltid en bra idé att rådfråga ditt potentiella försäkringsbolag.

Var kan jag teckna en inkomstförsäkring?

För att teckna en inkomstförsäkring måste du uppfylla vissa krav. Kraven för att teckna en inkomstförsäkring varierar alltifrån att du måste ha en fast anställning, åldersgräns, medlemskap i a-kassan och att du är bosatt i Sverige.

Utöver detta kan försäkringsbolaget ha ytterligare krav, som till exempel att egenföretagare eller chefer inte kan teckna deras inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringar kan du antingen teckna som en privat inkomstförsäkring hos ett försäkringsbolag. Men det vanligaste sättet är att skaffa en inkomstförsäkring via facket eftersom dessa försäkringar brukar vara gynnsammaste. Några vanliga krav hos fackliga organisationer är att:

  • Du har varit medlem i facket i minst ett år.
  • Du har varit medlem i a-kassan i minst ett år.
  • Du har en lön utöver ersättningskravet i a-kassan.
  • Du har arbetet minst 80 timmar per kalendermånad under 1 år.

Men det är även här viktigt att uppmärksamma att kriterierna skiljer sig mellan fackförbund, så det är alltid bra att höra med just ditt fackförbund först.

Fördelar och nackdelar med inkomstförsäkringar

Fördelar och nackdelar med inkomstförsäkringar

Inkomstförsäkringar kan stå som ett bra komplement för ersättning vid inkomstbortfall. Men utöver det finns det så klart även flertalet fördelar – och nackdelar – som du bör vara medveten om. Vi har listat några utav de vanligaste fördelarna och nackdelarna av att teckna en inkomstförsäkring nedan.

Fördelar med inkomstförsäkringar

1. Täcker inkomstbortfall – Försäkringen ser till att täcka upp inkomstbortfallet från ersättningen som du får när du är exempelvis arbetslös eller sjukskriven.
2. Inkomstbaserade försäkringspremie – Premien är individuellt baserad utifrån hur hög din lön är.
3. Extra trygghet – Den ger dig en extra säkerhet i svåra tider, speciellt om du inte har alltför mycket pengar på sparkontot.
4. Ingen deklaration – Du behöver inte deklarera din inkomstförsäkring eftersom den inte är skattepliktig.

Nackdelar med inkomstförsäkringar

1. Månadsavgift – I likhet med andra försäkringar betalar du ut en månadsavgift, men detta kan löna sig om du väl hamnar i situationen att du blir arbetslös.
2. Strikta kriterier – Det finns många kriterier som bolagen vill att du uppfyller innan du kan teckna en inkomstförsäkring.