Fackligt förtroendevald – vad innebär det?

15 januari, 2021 Av av fckfrb

Är du medlem i en fackförening? Väldigt många svarar ja på den frågan, vilket är bra. Om man däremot frågar alla dessa hur mycket de egentligen vet om fackföreningarnas verksamhet så är det väldigt många som medger att de har ganska dålig koll. Hur ser det ut för dig? Vet du mycket om vad fackföreningarna faktiskt gör, och vilka det är som sköter föreningarna? Vet du till exempel vad det innebär att vara fackligt förtroendevald? Om svaret är nej finns det ingen anledning att misströsta. Vi ska nämligen gå igenom just vad förtroendevalda gör här. Efter att du har läst denna text har du förhoppningsvis ganska god koll på den här typen av frågor.

Fackligt förtroendevald

Olika typer av förtroendevalda

Det kan vara bra att börja med att förklara att det finns flera olika typer av fackligt förtroendevalda. Det finns arbetsplatsombud och det finns skyddsombud. En person kan vara båda delarna, men det kan även vara olika personer på en arbetsplats som utses till dessa poster. När det gäller skyddsombud finns det en del regler som säger när ett sådant måste finnas på en arbetsplats, oavsett om arbetsplatsen har kollektivavtal eller inte. När ett företag har fem anställda eller fler, ska ett skyddsombud utses. Detta regleras i lag, närmare bestämt i Arbetsmiljölagen. Det är med andra ord inget arbetsgivaren kan välja att strunta i.

Så blir du vald och så ser ditt uppdrag ut

Hur går det då till när någon blir förtroendevald, och vad har du egentligen för uppgifter i ditt uppdrag? Vald blir du av medlemmarna som genom ett demokratiskt val utser dig till ombud. Din uppgift går sedan ut på att företräda dina kollegor i dialoger med arbetsgivaren. Du ska helt enkelt se till att arbetstagarnas intressen tillgodoses i största möjligaste mån. Du kommer vara den som företräder gruppen i diskussioner och förhandlingar gällande exempelvis förbättringar på arbetsplatsen och förändringar som behövs och efterfrågas. Du kommer som förtroendevald att få möjlighet att delta i utbildningar och du kommer att få goda chanser att växa in i din roll. Många anser att de utvecklas mycket under sin tid som fackligt förtroendevalda och det är också en god merit att ha i sitt CV inför framtiden. Du har också möjlighet att få stöd i din roll, något som fackföreningen naturligtvis ställer upp med.

Vilka bör vara fackligt förtroendevalda?

Du kan förstås inte på egen hand bestämma dig för att du vill bli fackligt förtroendevald och sedan bara kliva in och bli det. Du behöver alltså bli vald till detta, men du kan naturligtvis meddela de andra på arbetsplatsen att du är beredd att ta dig an uppgiften om de vill visa dig förtroendet. Vilka som bör söka sig till den här typen av roller är svårt att definiera eftersom det kan variera väldigt mycket. Du bör naturligtvis trivas med att representera andra och föra lugna och sakliga men samtidigt effektiva diskussioner. Du bör också vara intresserad av att lägga lite tid på uppdraget och ha förmågan att lyssna på andras tankar och åsikter.