Därför bör fler lära sig Hjärt-lungräddning

19 maj, 2021 Av av fckfrb

Vikten av HLR-utbildning

Att gå en kurs i HLR kan kännas som någonting man kan göra, men kanske inte just nu. Det finns en del orsaker till att faktiskt göra, eller låta sin personal göra den där kursen precis nu. Orsaken är att det kan rädda liv.

I arbetsmiljölagen finns ett ramverk som säger att arbetsmiljön ska vara trygg och tillfredsställande och att den ska följa den sociala och tekniska utvecklingen. I och med att hjärtstatare nu finns på de flesta arbetsplatser behöver det finnas människor som kan hantera dem också. Därför bör vi alla som jobbar lära oss att göra det. Hos Cupola kan du gå utbildningar i HLR så du kan agera om ett olycksfall inträffar oavsett var du befinner dig. Du lär dig identifiera ett misstänkt hjärtstopp, göra HLR både med och utan hjärtstartare till vuxna.

Arbetsrelaterad hjärtinfarkt

Tidningen du och jobbet har gjort en undersökning som visar att det dör knappt 450 personer varje år av arbetsrelaterad hjärtinfarkt. En del av dessa infarkter händer på arbetet och kan avhjälpas med hjälp av hjärtstartare. Skyddsombuden på arbetsplatsen har säkert mer information och kan hjälpa dig om du som privatperson känner att du vill gå en kurs i HLR men inte har fått erbjudande.

Det händer saker både på arbetet och i våra privatliv. Om stress eller andra förhållanden skapar förutsättning för sjukdom så kan det slå till när som helst. Då är det väldigt onödigt om liv som kan räddas inte blir räddade för att träning i att använda utrustning som finns tillgänglig saknas. Det är onödigt för alla, såklart allra mest för den som blir sjuk. Även alla på arbetsplatsen blir väldigt illa berörda när detta sjukdomstillbud händer, så det är av stor vikt att kunna hantera en situation där hjärt- och lungräddning kan rädda liv.

Att lära sig Hjärt-lungräddning.

På en arbetsplats utan skyddsombud

Om du arbetar på en arbetsplats utan skyddsombud och fackförening kan du själv vidta åtgärder. Det allra enklaste är att du talar med den vårdinrättning du har avtal med via din arbetsplats. Förklara att du vill lära dig HLR och fråga dem vart du kan vända dig för att få hjälp, oavsett om det gäller enbart dig eller även andra på din arbetsplats.

Har de inte möjlighet att hjälpa till så kan du hitta kurser och verktyg på nätet genom att söka efter HLR-kurser och utbildning. Kontakta någon instans som du tycker känns seriös och gå vidare därifrån.

Om du anser att kostnaden för utbildningen är för stor kan du kolla med Skatteverket om kostnaden kan vara avdragsgill. Priset på en HLR-kurs varierar ganska mycket beroende på antal deltagare och vilka som ska utbildas. Brandmän och liknande får ofta en djupare utbildning och den kostar mer än kursen för människor som inte jobbar i frontlinjen med olycksfall och sjukdom.

En trygghet att kunna HLR

Som privatperson kan du också kolla upp ifall det finns gratis kurser i HLR. Röda Korset har till exempel hållit sådana på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Det är ju väldigt bra att kunna HLR även när man inte jobbar. Tänk dig ett sjukdomstillstånd ute på stan eller i tunnelbanan. Något händer med en person och du ser att hen inte får luft eller hen tuppar av helt plötsligt. Vilken trygghet vore det inte att kunna HLR?

I första hand är det dock så att din arbetsplats bör bistå dig med utbildning i hjärt-lungräddning då det är ett uttalat krav från Arbetsmiljöverket att hålla miljön där du jobbar trygg.

Har du ett jobb där fackligt skyddsombud finns rekommenderas du starkt att kontakta dem för att ta den där kursen. Skulle du inte få ett positivt besked så kan du via facket säkert få hjälp med att lära skyddsombudet att det visst är bra för så många medarbetare som möjligt att lära sig HLR.

Om olyckan är framme så behöver alla som är i närheten kunna hantera hjärtstatare och veta hur man räddar liv.