Byta fackförbund

Ibland när man byter jobb kan det bli nödvändigt att även byta fackförbund. Detta då det fackförbund man är medlem i sedan tidigare kanske inte längre passar bäst för att tillvarata dina behov. Vanligast är detta när man byter jobb från en bransch till en helt annan, men det finns även en del andra situationer där det kan vara att rekommendera att faktiskt byta fackförbund helt.

Hur gör man då egentligen i praktiken för att byta fackförbund? Här kommer en kort guide:

För det första är det ytterst viktigt att se till så att det inte blir något glapp i ditt medlemskap hos a-kassan. Detta eftersom man måste vara med i a-kassan en viss tid för att vara kvalificerad för att få ersättning om man blir arbetslös. Och för att din kvalificeringstid inte ska påverkas negativt, bör du alltid se till så att ditt medlemskap i a-kassan gäller oavbrutet.

Du bör därför se till så att du blir medlem i det nya facket, som i regel även tar hand om ditt medlemsskap i a-kassan samma dag som du begär utträde ur det gamla facket.

>> Bli medlem i fackförbundet Unionen.

Sedan börjar man alltid med att kontakta förbundet som man är med i idag. Detta kan göras per telefon eller via nätet, lite beroende på vilket fackförbund du är med i. Begär en utträdesanmälan, och kontakta samtidigt det nya fack som du vill vara medlem i istället, och begär att få det formulär du behöver fylla i för att bli medlem. Sedan kontaktar du respektive a-kassa, och begär att få bli flyttad från en a-kassa till en annan.

I regel kan man endast gör detta vid månadsskiften. När a-kassan bekräftat att överflyttningen skett, skickar du helt enkelt in din utträdesanmälan till det gamla facket, och din ansökningsblankett till det nya facket. Dessa fackförbund kommer då att kontakta dig om något är oklart och/eller problematiskt, men då har du ditt på det torra när det gäller a-kassan i varje fall.

Tänk på

Frågor kring att byta fack

Det är vanligt att man behöver lämna en hel del uppgifter till det nya facket när man vill bli medlem hos dem. Så ha uppgifter om arbetsgivaren och dig själv klara när du ska fylla i ansökningsblanketten. Glöm inte heller att det finns en del fackförbund som har vissa uppsägningstider, på t.ex. ett par, tre månader. Detta gör att man inte kan gå ur dem hur snabbt man vill, utan kan behöva vänta ett tag på att få göra detta. Vill du veta om så är fallet hos just ditt fackförbund, bör du kontakta fackförbundet i fråga direkt för att fråga om detta.

Gå med i facket

Har du ett arbete är du kanske också med i facket? Om inte finns det många goda skäl till att faktiskt gå med. En stor majoritet av alla yrkesverksamma svenskar är faktiskt med i facket. Många ser det som en självklarhet och går med i facket direkt man kommer till en ny arbetsplats. Och det är inte speciellt svårt att bli medlem, så det finns ingen anledning att tveka.

När du vill bli medlem i ett fackförbund, får du fundera på vilket fack som passar dig och din yrkesverksamhet. Numera kan du göra din ansökan på nätet, och det gör du enkelt genom att fylla i dina personuppgifter på det valda fackförbundets hemsida. Efter det kommer du att bli kontaktad av ditt fackförbund. Detta kan ske genom att du blir uppringd av en representant för ditt fack, eller att du helt enkelt får ett välkomstpaket hemskickat med posten. Svårare än så är det alltså inte.

Ansöka genom ett lokalt fackombud?

Tidigare, före internets tid, var man alltid tvungen att gå genom ett lokalt fackombud, eller liknande, för att bli medlem i facket. Men nu kan du alltså enkelt gå med via en ansökan på nätet som bara tar någon minut i anspråk. A-kassan är väl en anledning till att man går med i facket. Men det kan vara bra att tänka på att du inte alltid automatiskt blir medlem i fackets a-kassa när du går med. I vissa fall kan du behöva upprätta ytterligare ett medlemskap för att ha rätt till arbetslöshetsersättning och kanske också en inkomstförsäkring.

Fackföreningar i Västeuropa

Facket är ingen ny företeelse, men det vet du säkert redan. Redan under 1700-talet fanns fackföreningar i Västeuropa, då samhället snabbt förvandlades från jordbrukssamhälle till en kultur som formades av den första industriella revolutionen. Här i vårt land uppstod de första fackföreningarna i modern mening under 1870-talet. En del skulle kanske sätta ett ännu tidigare datum eftersom man ibland räknar Typografiska föreningen, som bildades 1846, som Sveriges första fackförening. De tidiga fackföreningarna var uppbyggda kring yrkeskategorier, så att arbetare inom samma yrke gick samman i en fackförening.

Så småningom växte samarbeten mellan fackföreningar inom samma industri fram, och det bildades då fackförbund. Ett fackförbund organiserar arbetare inom samma industriområde snarare än utifrån en specifik arbetsuppgift.  Under tidigt 1900-tal började man inom LO att organisera arbetare efter industriförbundsprincipen, det vill säga man fick sin facktillhörighet på grund av sitt industriområde. 1898 bildades LO, Landsorganisationen, som hade som ambition att sluta samman alla fackförbund i landet.

Organiserar arbetare inom en viss yrkeskår

En fackförening är alltså en arbetarorganisation som organiserar arbetare inom en viss yrkeskår eller en arbetsplats. Fackföreningen företräder arbetarna gentemot arbetsgivaren. Detta innebär, bland annat, att facket förhandlar om:

 • Löner.
 • Regler på arbetsplatsen.
 • Regler angående anställning.
 • Klagomålsprocedurer.
 • Arbetsmiljö.
 • Arbetsförhållanden.
 • Avskedanden och annat som har med arbetslivet att göra.

Som arbetstagare finns det många goda skäl till att gå med i facket. Ett medlemskap i facket kan faktiskt påverka livet i både stort och smått och många gånger handlar det om saker man inte tänker på förrän man råkar ut för något. När du blir medlem är det bra att se till att du tar reda på alla fördelar medlemskapet ger dig, så att du inte går miste om något som facket kan hjälpa dig med.

Goda skäl till att gå med i facket

Om du inte har gått med i facket än, eller är tveksam till varför du ska gå med, kan vi ge dig en lång rad goda skäl:

 • Om du är med i facket kan du få hjälp när det strular. Om du blir avskedad utan giltig orsak kan fackföreningen hjälpa dig att få tillbaka ditt jobb. Är du inte medlem måste du själv driva en process i tingsrätten mot arbetsgivaren. Detta är en dyr historia, och tyvärr är det mycket sällan processen slutar med att man får tillbaka jobbet.
 • Försäkringarna. Som fackligt ansluten har du en betydligt större trygghet, både hemma och på jobbet. Facket har både avtalsförsäkringar, avtalspension och medlemsförsäkringar som kommer dig till godo. Visst kan du teckna dessa försäkringar själv, om du inte är med i facket, men till en betydligt högre kostnad än du har som medlem.
 • Arbetsvillkoren. Den som är medlem i facket har bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö än icke medlemmar. Detta gäller över hela skalan, från arbetstider till hälsa, säkerhet och skydd mot trakasserier. Som medlem i facket står du aldrig ensam, utan kan få hjälp att rätta till missförhållanden.
 • Inflytandet. Eftersom arbetsgivaren i många frågor måste förhandla med facket före beslut, får du, som medlem, inflytande över dessa frågor.
 • Det är inte bara du, utan också din familj som tjänar på att du är med i facket. Många medlemsförmåner, som exempelvis medlemsförsäkringar, sträcker sig även till hem och familj.
 • Påverka lön och arbetsförhållanden

 • Lönen. Arbetsplatser som har kollektivavtal har generellt sett högre löner än arbetsplatser utan kollektivavtal.
 • Om du blir medlem i facket är du med och stärker den fackliga rörelsen i vårt land, och därmed bidrar du också till att ge den vanliga arbetaren större inflytande och mer makt på arbetsmarknaden.
 • Vill du vara med och påverka dina arbetsförhållanden bör du absolut gå med i facket, eftersom det ger dig möjlighet att påverka just sådana frågor.
 • A-kassa och inkomstförsäkring ger dig en ekonomisk trygghet om du skulle mista jobbet.
 • Som medlem i facket får du juridisk rådgivning om du skulle råka i konflikt med din arbetsgivare.
 • Facket hjälper till att styra upp olika arbetskonflikter, mobbning och orättvisor.
 • Du har möjlighet att söka stipendier för utbildnings- och fortbildningstillfällen.
 • Du kan gå med i facket redan som student, och få alla de fördelar som man har som arbetare, men till en mycket låg medlemsavgift.
 • En del fackförbund erbjuder ett särskilt studiestöd som hjälper dig att finansiera kurslitteratur och materialkostnader.
 • Du kan få stöd i din arbetssituation. Om du har problem eller bara behöver prata med någon kan du vända dig till din fackjour. Denna kan du nå via telefon eller e-post, och du väljer förstås själv vilken kontaktväg som känns bäst för dig.
 • Om du blir förtroendevald kan du få chansen att representera ditt fackförbund vid en rad viktiga sammankomster, internationella träffar och politiska möten.

Nackdelar

Det finns alltså massor av fördelar med att bli medlem i facket, men vi har inte kunnat hitta särskilt många nackdelar. De få som i har hittat upplever vi snabbt kommer att uppvägas av alla fördelarna. Men vi listar ändå nackdelarna här så att du kan väga för- och nackdelar mot varandra när du funderar på att bli medlem i facket.

 • Du måste betala en medlemsavgift varje månad
 • En del upplever att facket inte är lika starkt idag som det en gång varit
 • Fackets politiska tillhörighet

Tre eventuella nackdelar har vi alltså hittat, och alla tre kräver ett bemötande på något sätt. Vad gäller medlemsavgiften så ska den betalas, och avgiften kan ibland uppfattas som hög. Men, om man tänker på att det ofta finns många viktiga försäkringar inbakade i medlemskapet känns det kanske inte lika svårt att betala den avgift som krävs. Du får naturligtvis mycket mer för pengarna, som du kan se i fördelslistan ovan, men bara försäkringarna gör avgiften värd att betala. Att facket inte känns lika starkt idag kan vara en sanning. Och orsaken till det är helt enkelt det faktum att anslutningsgraden inte är lika hög idag som tidigare.

Starkare fack med fler medlemmar

Ju fler som är medlemmar desto starkare blir förstås facket. Det finns de som förknippar facken med vissa partier, men alla fackförbund är egentligen politiskt obundna. Så partitillhörigheten bör inte vara ett hinder för att gå med i facket. Har du en avvikande politisk inriktning än den du anser att facket har kan just det vara en stark anledning att faktiskt gå med, och påverka facket med dina åsikter.

Man måste inte tillhöra ett visst parti, eller ha speciella åsikter för att få vara med i facket och påverka sin arbetssituation.

Den högsta fackliga anslutningsgraden i världen

Sverige är, tillsammans med vårt grannland Finland, två länder med den högsta fackliga anslutningsgraden i världen. I mitten a 1990-talet var mer än 85% av alla yrkesverksamma svenskar medlemmar i facket. Idag har anslutningsgraden sjunkit något och siffran ligger på 71%. Det är mest yngre som inte ansluter sig i samma grad som förr. Vilket naturligtvis kan bli ett problem i framtiden, då andelen arbetare med inflytande på arbetsplatserna minskar. För att arbetarna ska ha samma inflytande över sin egen arbetssituation som tidigare är det alltså angeläget att fler unga går med i facket.

Man kan inte längre lita till att andra är med och påverkar åt en, i synnerhet inte som många av de äldre så småningom går i pension och försvinner från arbetsmarknaden. Det finns det som anser att facket inte står lika starkt idag som det gjorde förr, och om det är så beror det självklart på att man inte längre har lika stor anslutning. Självklart är det så att ett fack med en riktigt hög anslutningsgrad är starkare och kan påverka mer, än ett fackförbund där medlemmarna är få.

Gör din egen arbetssituation, och vardagslivet, tryggare

Att vara medlem i facket är ett sätt att göra sin egen arbetssituation, och vardagslivet, tryggare. Men det är också ett sätt att visa sin solidaritet. Att dra sitt strå till stacken för att alla arbetare ska få en så bra och trygg situation som möjligt.

Och även om du inte tycker att det är så viktigt att bidra till fackets styrka. Eller till att ge arbetarna överlag en starkare ställning, vill du säkert ha en tryggare vardag för dig själv och din familj. I medlemskapet får du en hel rad försäkringar som inte är kopplade till arbetslivet utan som också är viktiga i ditt vardagliga liv. Det handlar om hemförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring, för att nämna några exempel. Många fackförbund erbjuder också en inkomstförsäkring, som gör att du inte behöver drabbas ekonomiskt om du blir arbetslös.  

Som medlem i a-kassan får du arbetslöshetsersättning under en viss tid, men denna ligger långt under din vanliga lön. Med en inkomstförsäkring genom facket täcker försäkringen upp skillnaden mellan din lön och arbetslöshetsersättningen, så att du kan leva på samma ekonomiska villkor tills du får ett nytt jobb.

Sveriges största fackförbund

När du ska gå med i facket gäller det förstås att hitta det rätta fackförbundet för dig. det finns många olika fack, med smalare och bredare inriktning. Sveriges största fackförbund idag heter Unionen och är ett fack för alla typer av tjänstemän. Unionen har strax under 600 000 medlemmar och finns på mer än 65 000 arbetsplatser. Unionen är en facklig organisation för tjänstemän i den privata sektorn.

För dig som jobbar inom statlig verksamhet finns fackförbundet ST. ST riktar sig inte till någon speciell befattningsgrupp utan är ett fack för alla som jobbar inom den statliga sektorn.  För kommunal- och landstingsanställda finns facket Kommunal. En del av organisationen Kommunal täcker även jordbruk och svenska kyrkan, men huvuddelen av medlemmarna är anställda inom kommuner och landsting.
 
Inom Landsorganisationen, LO, finns idag 14 olika fackförbund. Dessa förbund uppgift är att organisera arbetare inom privat, statlig och kommunal tjänst.

De fjorton förbunden är följande:

 • Byggnadsarbetareförbundet.
 • Elektrikerförbundet.
 • Fastighetsanställdas förbund.
 • GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch.
 • Handelsanställdas förbund.
 • Hotell- och restaurangfacket.
 • Industrifacket Metall.
 • Kommunal.
 • Livsmedelsarbetarförbundet.
 • Musikerförbundet.
 • Målareförbundet.
 • Pappersindustriarbetareförbundet.
 • Seko, Service- och Kommunikationsfacket.
 • Transportarbetareförbundet.

Flera olika fackförbund att välja mellan

Även om många tidigare fackföreningar har slagits samman till större fackförbund, där flera olika yrken ingår, är det inte särskilt svårt att hitta sitt fackförbund. För vissa yrkesgrupper kan det dock vara svårare att hitta rätt eftersom det finns flera olika fackförbund att välja mellan. Ett tydligt exempel på detta är lärare, som inte har mindre än sex olika fack att välja bland. Nu är det förstås inte så att alla dessa fack står öppna för alla lärare, eftersom en del fack har speciella krav som exempelvis en akademisk examen. Möjliga fackförbund för lärare är Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, ST, Sveriges Skolledarförbund, SULF ( fack för personal på universitet, högskolor och forskningsinstitut) och SFHL som är ett fack för lärare och rektorer på folkhögskola.

Recension:

Byta fackförbund
Betygsatt av: Fackförbund.org
Betyg: 4.8/5

Har du svårt att hitta rätt och inte vet riktigt vilket fack du ska gå med i? Då kan det vara bra att prata med dina arbetskamrater på samma arbetsplats. Fråga dem vilket fack de är medlemmar i.