A-kassa

Att man måste vara med i a-kassan numera är något som de flesta som jobbar känner till. Men vad gör egentligen a-kassan, och vad har man för nytta av den? Detta ska vi försöka svara på i denna artikel.

Svaret är att det vi kallar för a-kassa har som uppgift att administrera utbetalning av arbetslöshetsersättning från den arbetslöshetsförsäkring som finns för arbetslösa. Denna försäkring har alla som är med i a-kassan. Ersättningen från den motsvarar 80 % av den lön man hade innan man blev arbetslös, dock endast upp till 25025 kronor. Maximalt kan man alltså få ca. 14,000 kronor i månaden efter skatt som ersättning från a-kassan.

Det lönar sig alltså för alla som jobbar att vara med i en a-kassa, eftersom detta innebär att man får hjälp om man skulle bli arbetslös.
En a-kassa är dock inte det enda skydd man kan ha mot arbetslöshet, många som tjänar mer än 25025 kronor i månaden tecknar även separata försäkringar utöver detta, så kallade inkomstförsäkringar, som gör att man kan få mer i ersättning, upp till 80 % av den lön man faktiskt hade innan man blev arbetslös. Detta sätter ju det inkomsttak som finns hos a-kassorna annars stopp för.

A-kassa

Vad kostar då en a-kassa?

Det varierar lite beroende på vilken a-kassa man är med i. Det finns nämligen flera a-kassor att välja mellan, beroende på vilken bransch man jobbar i, och precis som när det gäller andra försäkringar så bestäms den premie eller avgift man betalar för försäkringen av risken. I vissa branscher anses risken för arbetslöshet vara högre, och därför betalar man även en högre avgift till a-kassan hos dem.

Är man inte säker på vilken a-kassa man ska tillhöra eller till och med befinner sig i en sits där man kan välja mellan flera olika a-kassor, kan det därför löna sig att jämföra kostnaden för a-kassan hos flera a-kassor.

Hur går man då med i en a-kassa?

Detta gör man enkelt genom att kontakta den a-kassa som man vill bli medlem hos. Hos vissa av a-kassorna måste man skicka in en anmälan pappersvägen, men allt fler a-kassor börjar också erbjuda elektroniska lösningar för detta, som gör att man kan göra detta online.

Om att få ersättning från a-kassan

När du väl blir arbetslös måste du uppfylla vissa krav för att vara berättigad till ersättning från en a-kassa. Dessa är främst att du måste ha varit medlem i a-kassan under minst 12 månader innan du blir arbetslös. Denna period kallas i regel för kvalificeringsperiod. Man kan därför inte missbruka a-kassans arbetslöshetsförsäkring genom att gå med i a-kassan när man redan känner till att man ska bli arbetslös.

Man måste även vara inskriven hos Arbetsförmedlingen för att få ersättning, och en viss karenstid finns innan man får ersättning, från att man blir arbetslös. Denna karenstid är idag 7 dagar.

Du måste även arbeta i Sverige för att både få vara med i a-kassan samt för att få ersättning från en a-kassa. Jobbar du utomlands, t.ex. i ett annat nordiskt land, bör du därför vara medlem i en lokal a-kassa istället för i en svensk a-kassa.