Unionen

Om du ska gå med i facket, är Unionen ofta ett av de fackförbund man kommer i kontakt med, då Unionen idag är det största fackförbundet i Sverige, när det gäller den privata arbetsmarknaden. Och inte nog med det! Dessutom är man det största tjänstemannaförbundet i landet, med mer än 500 000 medlemmar totalt. 

Därför är man verksamma på över 65 000 olika arbetsplatser runt om i landet idag, och man har ett mycket imponerande antal förtroendevalda – 30 000 till antalet totalt!

Bra att känna till om Unionen om du överväger att gå med

Precis som alla andra fackförbund är Unionen en demokratisk organisation, som styrs av medlemmarna själva, då de alla har rösträtt när det gäller styrelse samt arbetsplatsombud där de jobbar. De jobbar precis som alla andra fackförbund även för att skapa så mycket trygghet och säkerhet på arbetsplatserna som det bara går, och jobbar utöver detta även hårt med att bilda opinion när det gäller många arbetsrelaterade frågor. Derass styrka är just deras storlek, det är lättare för stora fackförbund att åstadkomma en del saker än för små helt enkelt.
Så kan du välja mellan ett mindre fackförbund och Unionen, kan ofta Unionen vara det bättre valet. 

unionen

Dessutom har de på grund av sin storlek väldigt bra branschkännedom om många branscher som deras medlemmar arbetar i, vilket givetvis är en annan stor fördel. Man har dock medlemmar i så väl stora, internationella koncerner som i mindre familjeföretag och allt däremellan, och man kan vara medlem oavsett om man är hög chef eller lägre tjänsteman. Dessutom är många av medlemmarna högskole- eller universitetsutbildade, vilket är ett bra kvalitetstecken. 

Ingår i TCO

Unionen som fackförbund ingår vidare i TCO, eller Tjänstemännens Centralorganisation, så det är inte ett fristående fackförbund på något vis, trots att det är så stort. 
Så väl Unionen som TCO är partipolitiskt obundna. 

Mer information om Unionen, samt medlemsansökan om du vill bli medlem, hittar du på deras hemsida: www.unionen.se