LO

LO, som är en förkortning av Landsorganisationen i Sverige, är en sammanslutning av flera svenska fackförbund, som funnits i mer än 100 år, då LO grundades redan år 1898, och som sedan dess haft en väldigt viktig roll i det svenska näringslivet. LO verkar nämligen för att tillvarata och försvara de fackliga medlemsorganisationernas medlemmars intressen på både arbetsmarknaden och i samhället, och jobbar därför med allt från mindre frågor som löner och anställningsfrågor och villkor till större politiska beslut. Hela verksamheten styrs av demokratiska principer, där varje medlem har samma rättigheter och möjligheter att påverka.

Idag ingår 14 olika fackförbund i LO, och man har därför ca. 1.5 miljoner medlemmar, och man ansvarar bland annat för att samordna avtalsrörelserna när detta är aktuellt, för att frågor som bland annat reallöneökningar för alla anställda, jämlikhet och minskade löneklyftor lättare ska uppnås. Dock anses LO idag ha en mindre roll när det gäller avtalsrörelsen än vad man haft historiskt, så jämför man med tidigare år, kan LO:s betydelse sägas ha minskat.

LO har ca. 100 heltidsanställda, de flesta i ”LO-borgen”, som huvudkontoret brukar kallas, på Norra Bantorget i Stockholm. Man samarbetar förutom med de olika svenska medlemsförbunden även med internationella utländska motsvarande fackförbund, framför allt inom Europa, men även utanför EU.
LO är även känt för sina nära band till det Socialdemokratiska arbetarpartiet, något som funnits där sedan LO grundades. Förr anslöts ofta medlemmar i LO automatiskt till Socialdemokratiska arbetarpartiet, men detta är idag inte möjligt, sedan år 1991. Banden finns trots detta kvar, då LO stödjer partiet ekonomiskt varje år, med en summa som motsvarar ca. 4 kronor per medlem.

Som målsättning har LO 5 stycken så kallade värn, som enligt LO själva är:
Full sysselsättning
Aktiv arbetsmarknadspolitik
Hög arbetslöshetskassa
Starkt anställningsskydd
Samt Rikstäckande kollektivavtal.
Detta märks givetvis i stor grad på deras verksamhet.
Medlemsförbund

Vilka fackförbund som är medlemmar i LO har varierat något genom åren. Idag är dock bland annat följande fackförbund medlemsförbund i LO:

  • Handelsanställdas Förbund
  • Fastighetsanställdas Förbund
  • SEKO
  • Industrifacket Metall
  • Hotell- och restaurangfacket
  • Livsmedelsarbetareförbundet

LO:s kongress är det högsta beslutande organet i organisationen, och sammanträder vart fjärde år.

Att gå med i facket?

Att bli medlem i facket ger dig fördelar. Som medlem hos Unionen får du:

Juridiskt stöd.
Studiestöd.
Inkomstförsäkring
Gratis medlemsskap i 3 månader

>> Läs mer om Unionen.

Om oss:

Här på fackförbund.org samlar vi svenska fackförbund så att du enkelt ska finna det fack du tillhör. Det är inget enskilt förbund som står bakom denna sajt. Sajten är politiskt obunden och är skriven av privatpersoner som är medlemmar i olika fackföreningar. Observera att nämnda fackförbund är ej är ansvariga för informationen på denna webbsida.