Arbetsmiljölagen

Att känna till alla de lagar som finns i Sverige i detalj är inte så realistiskt, men det finns vissa lagar som man bör ha åtminstone ett hum om, för sin egen skull. En sådan lag är Arbetsmiljölagen, och just för att så många svenskar faktiskt har ett intresse av denna lag, har vi i denna artikel kort sammanfattat de viktigaste sakerna som de flesta bör känna till om den.

Vad innehåller Arbetsmiljölagen?
I denna lag hittar man olika regler och skyldigheter som arbetsgivare har, för att ohälsa av olika slag, samt olyckor, ska undvikas på arbetsplatser. I lagen finns även information om annat som relaterar till detta, bland annat om hur skyddsombud ska verka för detta.

Arbetsmiljölagen

De regler och skyldigheter som finns med handlar inte bara om den rent fysiska arbetsmiljön, som en del tror, trots att lagen var utformad så från början. Men idag finns även aspekter som handlar om arbetstagarnas psykiska välmående och hälsa med i lagen.

Vad menas med arbetsmiljö i denna lag?
Arbetsmiljön är det som påverkar alla arbetstagarna, när de befinner sig på jobbet. Därför innefattas även ljud, luft, tillbehör, hur mycket man jobbar, stressnivåer och mycket annat i lagen.

Vems ansvar är det att lagen följs?
Det är givetvis alltid arbetsgivaren som ansvarar för detta. Dock kan man som arbetstagare ta upp fall där man tycker att lagen inte följs med t.ex. sin fackförening och liknande. Men att genomföra åtgärder som syftar till att lagen ska följas bättre, ligger alltid på arbetsgivaren och ingen annan!

Att gå med i facket?

Att bli medlem i facket ger dig fördelar. Som medlem hos Unionen får du:

Juridiskt stöd.
Studiestöd.
Inkomstförsäkring
Gratis medlemsskap i 3 månader

>> Läs mer om Unionen.

Om oss:

Här på fackförbund.org samlar vi svenska fackförbund så att du enkelt ska finna det fack du tillhör. Det är inget enskilt förbund som står bakom denna sajt. Sajten är politiskt obunden och är skriven av privatpersoner som är medlemmar i olika fackföreningar. Observera att nämnda fackförbund är ej är ansvariga för informationen på denna webbsida.